Ćwiczenie 1:

Uzupełnij brakujące: ś , si ,ć , ci , ń , ni , ź , zi , dź , dzi.

  1. W poągu panował straszny cisk.(ć , ci),(ś , si)

  2. Ko z wyłkiem ągnął pod górę wóz pełen ana.(ń , ni),(ś , si),(ć , ci),(ś ,si)

  3. ęoł stukał w drzewo tak głono,że nie mogliśmy zasną.(dź , dzi , ć , ci ),(ś , si),(ś , si),(ć , ci)

  4. Jee jak najszybej , to zdąży e jeszcze na seans.(dź , dzi , ć , ci),(ć ,ci),(ć , ci)

  5. au uderzył ekierą w pie drzewa.(dź , dzi , dź , dzi , ś , si),(ś , si),(ń,ni)